appesize.dk

Vi giver dig indsigt i de lokale danske firmaers services, produkter, tilbud mm.

Home - 2019 - september

Måned: september 2019

Slip pilleafhængigheden med hjælp fra et misbrugscenter

Posted on september 26, 2019 in Misbrugscenter

Slip pilleafhængigheden med hjælp fra et misbrugscenter

Pillenarkomani – eller, som det rettelig bør benævnes, misbrug og afhængighed af receptpligtig medicin – er et problem i støt stigning i Danmark og i resten af den vestlige verden. Der kan nemt opstå et afhængigheds betinget misbrug af stærk smertestillende medicin, når man som patient har fået denne udskrevet i forbindelse med eksempelvis en operation eller et alvorligt og smertefuldt traume.

Hvordan bliver man pillenarkoman?

Misbruget opstår i det øjeblik, man fortsætter indtaget af medicinen selv om man ikke længere har behov for smertedækning. Dette sker desværre alt for ofte, hvis man har fået udskrevet en af de såkaldte opioider, som i særdeleshed er i mediernes og sundheds myndighedernes søgelys i disse dage.

Opioider er syntetisk fremstillede stoffer, som emulerer opiaternes (for eksempel morfin) virkning. Dette betyder, at opioider som for eksempel Tramadol, Fentanyl eller Oxycontin foruden deres stærkt smertelindrende effekt også medfører en rus, som af de fleste opleves som utroligt behagelig, nærmest euforiserende. Derfor begynder flere mennesker at anvende stoffet rekreativt, og så opstår problemet med afhængighed.

Opioider er under mistanke for at bringe ubalance i kroppens og hjernens naturlige belønnings system, hvilket betyder, at et fravær af stoffet kan føre til svære, depressions lignende tilstande. Mennesker, som har gennemgået en afvænning for et opioid misbrug, beretter tillige om fysiske symptomer, som minder om heroin abstinenser.

Hvordan kommer jeg ud af mit pillemisbrug?

Er du havnet i en ond cirkel, hvor dit forbrug af receptpligtig medicin er kommet ud af kontrol, bør du opsøge professionel hjælp til afvænning og behandling. Det er nemlig yderst risikabelt at forsøge sig med afvænning på egen hånd – og den indledende afrusning og afgiftning bør altid følges op af et behandlingsforløb, som har til formål at komme den psykiske og mentale afhængighed til livs.

Du kan læse mere om misbrugsbehandling på https://behandlingscenter-stien.dk 

Hjælp til afklaring af stress symptomer

Posted on september 15, 2019 in stress symptomer

Hjælp til afklaring af stress symptomer

De fleste af os er bekendt med de klassiske stress symptomer så som hurtig hjerterytme, høj puls og blodtryk, og den lidt panikagtige følelse, som skal holde os på tæerne i en umiddelbar faresituation. Under kortvarig stress bliver vi mere skarpe i sanserne, og vores evne til at reagere hurtigt per refleks styrkes momentant. Det er først stress går hen og bliver en permanent tilstand, at det bliver kritisk.

Er stress farligt?

Kronisk stress kan vise sig at være endog meget farligt for systemet. Stress reaktionen i sig selv er ikke farlig, men den er ikke beregnet til at skulle være langvarig – og kroppen kan slet ikke tåle at køre i så højt gear hele tiden. Når en stress reaktion sættes i værk, er det den del af det autonome nervesystem, som kaldes det sympatiske system, som overtager styringen. Der frigives hormoner, som fortæller kroppen, at den skal satse på at skaffe blod – og dermed ilt og næring – til musklerne, og i stedet nedprioritere funktioner, som er sekundære i forhold til ”fight or flight” responsen – blandt andet fordøjelsen.

Derfor oplever mange stress ramte forringet fordøjelse, med deraf følgende mavesmerter og risiko for inflammatoriske tilstande i tarmene. Og når vi går rundt med kroppen og sindet i konstant alarm beredskab, slider det på hele anatomien – nerver, hjerne, muskler, led, indvolde, organer og selvfølgelig psyken. Derfor er det utroligt vigtigt, at du tager stress symptomer alvorligt, og opsøger professionel hjælp, dersom du oplever disse over en længere periode.

Har jeg stress eller angst?

Der er en anden vigtig grund til at opsøge en ekspert, når du oplever symptomer på stress – og det er at få den rette udredning. Hvis du lider af angst, kan du udvise mange af de samme symptomer, som en stressramt person ville udvise. Vil du være sikker på at få den rette behandling, kan du bestille tid til en samtale hos angstekspert.dk